–zasady rekrutacji

Szanowni Państwo, przedstawiamy zasady rekrutacji do naszego przedszkola.

Przypominamy, że ze względu na specyfikę outdoorową do przedszkola przyjmujemy dzieci 3 letnie i starsze, w bardzo wyjątkowych sytuacjach te, które w momencie przyjęcia mają ukończone 2,5 roku.

Nie organizujemy „drzwi otwartych”, z każdą z nowych rodzin spotykamy się osobiście w placówce.

Rekrutację prowadzimy tylko na jeden rok szkolny „do przodu”, ze względu na częste zmiany w Państwa planach, rodzinach, przeprowadzki, zmiany systemu pracy itp.
Na kolejne lata będą nowe formularze zapisu, publikowane jesienią roku poprzedzającego rok przyjęcia dziecka. Kolejność zgłoszeń w formularzu nie ma znaczenia.

Rekrutacja na dany rok szkolny przebiega w kilku krokach:

1) Wypełniają Państwo zgłoszenie w nowym formularzu dla osób chętnych na miejsce w naszej placówce. Dostępny jest on na stronie www.lesnegzubki.pl w zakładce zapisy.

Formularz zapisuje się automatycznie- nie otrzymają Państwo potwierdzenia z naszej strony. Zapis w formularzu można edytować i uzupełniać o informacje, przez rok lub więcej zachodzą zmiany, którymi mogą się Państwo pochwalić:)

2) Na przełomie styczeń/luty osobom, które wypełniły formularz będziemy słać potwierdzenia tego, czy dziecko zostaje wstępnie zakwalifikowane do listy naborowej. Potwierdzenia będą w formie telefonicznej lub SMS.

Wówczas też będziemy ustalać indywidualne spotkanie w przedszkolu oraz terminy na rozmowy z rodzinami.

3) Po rozmowach i spotkaniach będziemy informować telefonicznie o ostatecznym przyjęciu na listę i o rezerwacji miejsca dla dziecka od września danego roku.
Rezerwacja obarczona jest opłatą rezerwacyjną 450 zł. na konto przedszkola. Opłata jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji. Otrzymają Państwo mailowo potwierdzenie wpłynięcia opłaty na nasze konto.

4) Dla nowych rodzin organizujemy spotkanie organizacyjne odnośnie specyfiki outdoorowej w naszym przedszkolu oraz podejścia NVC, sposobów mediacji itp. Będzie odbywało się ono latem danego roku.
Data warsztatu będzie podawana indywidualnie.

5) Zapraszamy w sierpniu na rozpoczęcie swobodnej adaptacji z rodzicem, a od września na dołączenie do naszej grupy:)

UWAGA! Została też stworzona LISTA REZERWOWA -w przypadku rezygnacji/ pojawienia się miejsca w ciągu aktualnego roku będziemy dzwonić do osób z tej listy i wówczas rekrutacja będzie przyspieszona i nastąpi w ciągu roku.