– adaptacja

Zawsze dostosowana jest do potrzeb dziecka

Dziecko stopniowo oswaja się z nową sytuacją.

Są dzieci, które adaptują się kilka dni, a nasi rekordziści potrzebowali na to nawet 4 miesięcy.

Nasza placówka jest zawsze otwarta dla Rodzica, stąd zwłaszcza podczas tych pierwszych dni jest on z nami w placówce, jeśli tylko ma taką możliwość.

Początkowo rodzic towarzyszy swojemu dziecku w zabawach, stopniowo dając mu coraz większe pole do samodzielnego działania. Zachęcamy rodziców, by na ostatnim etapie adaptacji zabrali ze sobą książki/ laptopy itp. i w miarę możliwości próbowali zająć się codziennymi sprawami/ pracą. Ich obecność w placówce będzie wystarczająca, a z czasem i przestanie być wymagana przez pociechę.

Wówczas możemy powiedzieć, że wstępna adaptacja dobiegła końca.
Zanim jednak dziecko w pełni będzie czuło się częścią naszego przedszkola mogą minąć jeszcze następne tygodnie.

 

Pomocne mogą okazać się:

  • zdjęcia przedszkola i wychowawców, zamieszczone w domu dziecka (np. jego pokoju)
  • scenki odgrywane przez rodziców w domu (rodzic gra dziecko, które początkowo nie jest przekonane do takiej rozłąki i stopniowo odnajduje się w przedszkolu)
  • kolorowanki z przedszkolem
  • książki o przedszkolu (np. „Tupcio Chrupcio idzie do przedszkola” i inne)
  • przyjazna atmosfera towarzysząca wyjściu z domu do przedszkola

Ścieżkę adaptacji i jej metody podpowiada nam polecany poradnik psychologa A. Stein „Akcja adaptacja”